Ochrana osobních údajů

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje (dále jen „”), nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít k dispozici.

 

Zásady ochrany osobních údajů
Provozovatel Tomáš Klátil, V rohu 721/4, 142 00 Praha 4, ICO: 70737126, DIC: CZ7907273396, který je provozovatelem e-shopu www.suncosmetics.cz: považujeme ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

 

Tomáš Klátil
V rohu 721/4
142 00 Praha 4
ICO: 70737126
DIC: CZ7907273396

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@suncosmetics.cz.ÚČELY, PRÁVNÍ TITULY A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pokud si na e-shopu suncosmetics.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.
Jste-li zákazník e-shopu suncosmetics.cz, tzn. dokončil(a) jste objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům provozovatele Tomáš Klátil, V rohu 721/4, 142 00 Praha 4, tj. zejména za účelem nabízení dalšího zboží z nabídky e-shopu suncosmetics.cz a zasílání slevových poukazů, a to na základě právního titulu oprávněný zájem správce.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, údaje o nákupních zvyklostech.
Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení.
V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům Tomáš Klátil, V rohu 721/4, 142 00 Praha 4, tj. zejména za účelem nabízení zboží z nabídky e-shopu suncosmetics.cz, zasílání informací o pořádaných akcích, zasílání slevových poukazů apod., a to na základě právního titulu souhlas.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@suncosmetics.cz.
Jestliže nám píšete na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, připomínek, nebo námětů.
Jestliže nás kontaktujete telefonicky, vaše osobní údaje dále nezpracováváme.PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu. Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu suncosmetics.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.
Jde zejména o tyto činnosti:


• za účelem doručení zboží předáváme vaše osobní údaje nasmlouvaným dopravcům (Česká pošta, PPL).
• za účelem vývoje a správy e-shopu suncosmetics.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup externí vývojáři.
• pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.


U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

 

COOKIES

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop suncosmetics.cz, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:


• uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
• přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
• zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
• analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
• marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
• sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.


Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES?

 

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.
Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.ANALYTICKÉ NÁSTROJE WEBU

 

Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.


Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.


Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.

VAŠE PRÁVA

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.


Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na e-mail info@suncosmetics.cz.